servis volvo
diagnostyka, mechanika , elektronika
tani serwis volvo - bilservice

I. DEFINICJE

 

W niniejszej „Polityce prywatności”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:„BILSERVICE” – BILSERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000817797; kapitał zakładowy w wysokości: 10000,00 zł wpłacony w całości; NIP: 627-27-65-576; REGON: 385024203; e-mail:biuro.bilservice@gmail.com

tel. +48 888-185-333,„Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.bilservice.pl oraz jej podstronach,„Użytkownik” – każdy internauta odwiedzający strony Serwisu

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w dziale „Definicje”.

 

§ 2

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Prawo telekomunikacyjne Bilservice wprowadza niniejszą Politykę Prywatności zwaną dalej „Polityką”.

 

III. DANE OSOBOWE

 

  § 3

 

Użytkownik w celu korzystania z usługi newslettera, komunikacji z serwisem za pomocą formularza kontaktowego, oraz zakupu części samochodowych oferowanych przez Bilservice za pośrednictwem Serwisu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Bilservice na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego, formularza zakupu części lub poda w korespondencji z Bilservice, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 

§ 4

 

Administratorem danych osobowych jest Bilservice. Bilservice może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzenie danych. Dane powierzane będą: firmom świadczącym usługi: pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi części samochodowe, zakupione w Serwisie, w celu realizacji sprzedaży części za pośrednictwem Serwisu, firmom świadczącym usługę wysyłki newslettera, w celu realizacji dostarczania newsletterów na adresy e-mail użytkowników, firmom świadczącym usługę hostingu na rzecz Bilservice, firmom świadczącym usługę administrowania Serwisem.

 

§ 5

 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Bilservice. Skierowanie żądania może odbyć się w formie: pisemnej na adres: Bilservice ul. Portowa 18, 44 -100 Gliwice, elektronicznej na adres e-mail: biuro.bilservice@gmail.com. Ponadto, Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 6

 

Bilservice przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w celu realizacji usługi dostawy newslettera, sprzedaży części oraz odpowiedzi na wiadomości przesłane za pomocą formularza przez Użytkowników. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu. Bilservice ma prawo do kontaktu oraz wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych usługach i akcjach promocyjnych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

 

§ 7

 

Dane osobowe zebrane przez Bilservice mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

  § 8

 

Bilservice stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§ 9

 

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

 

§ 10

 

Bilservice może rejestrować adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.

 

IV. PLIKI COOKIES

 

§ 11

 

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Bilservice.

 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika; wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie; marketingowym.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

 

§ 12

 

Bilservice informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu. Bilservice wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Bilservice, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

 

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,Internet

 

Explorer:

http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

 

Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

§ 13

 

Bilservice informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

§ 14

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Bilservice podmioty trzecie.

 

§ 15

 

Bilservice stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Użytkownika na stronie internetowej Serwisu i nagrywanie pojedynczych sesji Użytkownika w celu analizowania zachowań Użytkownika w Serwisie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania ze Serwisu przez Użytkowników, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Serwisu.

polityka prywatności

mapa dojazdu

copyright © 2020 Bilservice.pl

"Bilservice" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Portowa 18, Gliwice  44-100 
NIP 6272765576 Regon 385024203 KRS 0000817797

nr konta Bank PKO BP 65 1020 2368 0000 2002 0603 9095